ردیف شرح زیربنا M2
01 طراحی فرودگاه جيرفت - طرح کل مجموعه فرودگاه شامل ترمينال مسافری ، تکنيکال بلاک ، ترمينال باری ، ساختمانهای جنبی ، خانه های سازمانی و محوطه سازی 4000
02 طراحی ونظارت فرودگاه تبريز توسعه ترمينال مسافری بين المللی ، ساختمانهای ايمنی زمينی ، ساختمان تشريفات VIP ، توسعه ساختمان اداری ، سردر ورودی 6500
03 طراحی و نظارت فرودگاه اهواز توسعه ترمينال مسافري بين المللی ، موتورخانه ، ساختمان نيروهای انتظامی ، مسجد ، سر در ورودی و توسعه اداری 3000
04 طراحی ايستگاه زيرزمينی مترو ( S2 ) در تهران 11000
05 طراحی ايستگاه رو زمينی وردآورد کرج 3100
06 طراحی و نظارت عالیه و کارگاهی پایانه مرزی پرویزخان - ساختمان تجاری - سالن مسافری - ساختمانهای جنبی - محوطه سازی - سردربهای ورودی و خروجی 150000

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans