ردیف شرح زیربنا M2
01 طراحی مجتمع منازل سازمانی پالايشگاه گاز ايلام 40000
02 طراحی يک مجموعه مسکونی پيش ساخته تبريز 12000
03 طراحی مجتمع مسکونی سرفرازان 14800
04 طراحی و نظارت برجهای مژده - مهر - ميرداماد - جردن و 30000