ردیف شرح زیربنا M2
01 طراحی حسينيه گيلان و مساجد مختلف در تهران و شهرستان 1500
02 طراحی مسجد در کرمانشاه 1300
03 طراحی مرکز فرهنگی مذهبی اراک 650
04 طراحی مرکز فرهنگی و مذهبی تنگ فنی 350
05 طراحی مسجد شركت شهرك های صنعتی قزوين 300