ردیف شرح زیربنا M2
01 طراحی مجتمع فرهنگی تفریحی اهواز 5600
02 طراحی و نظارت مجموعه تفریحی - فرهنگی ( هتل 5 ستاره ) جفرودگیلان ، 5 بلوک ساختمانی ، سالن ورزشی ، استخر ، محوطه 12000
03 طراحی و نظارت مجموعه ورزشی شهرجدید هشتگرد 3000
04 طراحی پارک گلستان شهر جدیدهشتگرد 5 هکتار
05 طراحی پارک و بازیگاه مینودر ( شهرداری قزوین ) 20000
06 طراحی پارک فرهنگی مینودر( شهرداری قزوین ) 18000
07 طراحی و نظارت میدان ساعت شهر جدید هشتگرد 1000
08 طراحی طرح یادبود پارک شیرین استان کرمانشاه 1700
09 انجام خدمات نظارت كارگاهی 68 پروژه ورزشی در استان خوزستان 85000